PROGRAMA RESPONSABILÍZATE: asesoramento gratuíto

PROGRAMA RESPONSABILÍZATE: asesoramento gratuíto

Igualdade e responsabilidade social empresaral

A Xunta pon en marcha unha nova edición do programa Responsabilízate para axudar ás pemes galegas a ser máis sostibles e impulsar a súa competitividade. A iniciativa ofrece de xeito gratuíto unha diagnose e actividades formativas e de asesoramento personalizadas por parte de expertos

A iniciativa ofrece asesoramento gratuíto para apoiar ás pemes a incorporar criterios sostibles na súa xestión a través da aplicación de valores ambientais, sociais e de gobernanza, entre outros, así como no desenvolvemento da Responsabilidade Social Empresarial (RSE). A actuación, ademais, inclúe o acompañamento na aplicación de medidas que fomenten a igualdade de oportunidades.

As inscricións ao programa Responsabilízate poderanse facer a través da sede electrónica da Xunta, na seguinte ligazón:

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?langId=es_ES&codtram=TR320B.

A inscrición permanecerá aberta ata completar o número de prazas máximo. Os interesados poden ampliar a información a través da oficina técnica do programa no correo electrónico:

responsabilizate.emprego.igualdade@xunta.gal.

Galicia Avanza: Programa de aceleración para a internacionalización de Pemes

GALICIA AVANZA:

Programa de aceleración para a internacionalización de pemes.

Ata o vindeiro 18 de maio permanece aberto o prazo de solicitudes de participación no Programa de Aceleración para a Internacionalización de pemes galegas GALICIA AVANZA.

GALICIA AVANZA é un programa de aceleración especializado na comercialización internacional da innovación que persegue que solucións innovadoras galegas alcancen a presenza e/ou o fortalecemento no mercado exterior no menor tempo posible.

Se tes un produto ou servizo innovador con potencial de desenvolvemento a nivel internacional, durante os 8 meses de duración do Programa:

  1. Titores expertos identificarán as necesidades para a avanzar na súa internacionalización e contrataremos provedores que as cubran: información sobre mercados, estratexia de marketing, marcas e certificacións, adaptación de produto, etc.
  2. Terás acceso a asesores experimentados en diferentes áreas de internacionalización.
  3. Recibirás formación en áreas relacionadas coa internacionalización.

GALICIA AVANZA é un Programa promovido pola Xunta de Galicia en colaboración co Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) e co Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A. (Tecnópole).

MÁIS INFORMACIÓN E INSCRICIÓNS

Préstamos directos Igape

Las ayudas se conceden en régimen de concurrencia no competitiva y tienen por objeto la puesta en marcha de las siguientes líneas de préstamos:

  • préstamos para inversiones estratégicas 
  • préstamos para financiar inversiones en infraestructuras de uso compartido y desarrollo de proyectos en Galicia por parte de centros tecnológicos y asociaciones empresariales,
  • préstamos para financiar la operativa de la industria auxiliar naval 
  • préstamos para financiar la operativa de industrias afectadas por el incremento de precio de materias primas y suministros a consecuencia de la invasión de Ucrania por Rusia: 

Serán financiables las inversiones y gastos que cumplan los requisitos de estas bases, realizados y pagados una vez presentada la solicitud, y dentro del plazo concedido para la ejecución de la actuación.

No serán financiables las meras sustituciones de bienes sin una mejora productiva, los traslados de centros productivos que no supongan una mejora en la capacidad productiva o en la competitividad, los gastos de amortización, el saneamiento de cuentas, ni la financiación o la refinanciación de deudas.

Actividades financiables: las actuaciones financiables deberán estar vinculadas a los sectores establecidos como financiables, que serán los señalados en el anexo I para cada una de las modalidades de préstamo, independientemente de cualquier otra que, además, desempeñe el solicitante

Las características específicas de cada modalidad de préstamo serán las detalladas en el anexo I de la Resolución.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 30 de diciembre de 2022, salvo que se produzca el supuesto de agotamiento del crédito.

IGAPE_PrestamosDirectos_2022

IGAPE_ PrestamosDirectos_Extracto_2022

Xornada: Fondos Next Generation e axudas para autónomos e pemes

A Xunta, en colaboración con AJE Galicia, organiza o vindeiro 2 de maio unha xornada para dar a coñecer as oportunidades nos fondos Next Generation e as axudas para autónomos e pemes.

A xornada terá lugar o vindeiro luns 2 de maio, a partir das 10:30 h, no auditorio 2 do edificio CINC, na Cidade da Cultura, en Santiago, e nela daranse a coñecer tanto as oportunidades para as empresas no marco dos Fondos Next Generation, como as axudas para autónomos e pemes habilitadas pola consellería de Emprego e a vicepresidencia 2ª e consellería de Economía, Empresa e Innovación.

INSCRICIÓNS: DÍA 2 DE MAIO | 10:30 | PRESENCIAL / ON LINE (google.com)