PROGRAMA RESPONSABILÍZATE: asesoramento gratuíto

PROGRAMA RESPONSABILÍZATE: asesoramento gratuíto

Igualdade e responsabilidade social empresaral

A Xunta pon en marcha unha nova edición do programa Responsabilízate para axudar ás pemes galegas a ser máis sostibles e impulsar a súa competitividade. A iniciativa ofrece de xeito gratuíto unha diagnose e actividades formativas e de asesoramento personalizadas por parte de expertos

A iniciativa ofrece asesoramento gratuíto para apoiar ás pemes a incorporar criterios sostibles na súa xestión a través da aplicación de valores ambientais, sociais e de gobernanza, entre outros, así como no desenvolvemento da Responsabilidade Social Empresarial (RSE). A actuación, ademais, inclúe o acompañamento na aplicación de medidas que fomenten a igualdade de oportunidades.

As inscricións ao programa Responsabilízate poderanse facer a través da sede electrónica da Xunta, na seguinte ligazón:

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?langId=es_ES&codtram=TR320B.

A inscrición permanecerá aberta ata completar o número de prazas máximo. Os interesados poden ampliar a información a través da oficina técnica do programa no correo electrónico:

responsabilizate.emprego.igualdade@xunta.gal.

Galicia Avanza: Programa de aceleración para a internacionalización de Pemes

GALICIA AVANZA:

Programa de aceleración para a internacionalización de pemes.

Ata o vindeiro 18 de maio permanece aberto o prazo de solicitudes de participación no Programa de Aceleración para a Internacionalización de pemes galegas GALICIA AVANZA.

GALICIA AVANZA é un programa de aceleración especializado na comercialización internacional da innovación que persegue que solucións innovadoras galegas alcancen a presenza e/ou o fortalecemento no mercado exterior no menor tempo posible.

Se tes un produto ou servizo innovador con potencial de desenvolvemento a nivel internacional, durante os 8 meses de duración do Programa:

 1. Titores expertos identificarán as necesidades para a avanzar na súa internacionalización e contrataremos provedores que as cubran: información sobre mercados, estratexia de marketing, marcas e certificacións, adaptación de produto, etc.
 2. Terás acceso a asesores experimentados en diferentes áreas de internacionalización.
 3. Recibirás formación en áreas relacionadas coa internacionalización.

GALICIA AVANZA é un Programa promovido pola Xunta de Galicia en colaboración co Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) e co Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A. (Tecnópole).

MÁIS INFORMACIÓN E INSCRICIÓNS

Préstamos directos Igape

Las ayudas se conceden en régimen de concurrencia no competitiva y tienen por objeto la puesta en marcha de las siguientes líneas de préstamos:

 • préstamos para inversiones estratégicas 
 • préstamos para financiar inversiones en infraestructuras de uso compartido y desarrollo de proyectos en Galicia por parte de centros tecnológicos y asociaciones empresariales,
 • préstamos para financiar la operativa de la industria auxiliar naval 
 • préstamos para financiar la operativa de industrias afectadas por el incremento de precio de materias primas y suministros a consecuencia de la invasión de Ucrania por Rusia: 

Serán financiables las inversiones y gastos que cumplan los requisitos de estas bases, realizados y pagados una vez presentada la solicitud, y dentro del plazo concedido para la ejecución de la actuación.

No serán financiables las meras sustituciones de bienes sin una mejora productiva, los traslados de centros productivos que no supongan una mejora en la capacidad productiva o en la competitividad, los gastos de amortización, el saneamiento de cuentas, ni la financiación o la refinanciación de deudas.

Actividades financiables: las actuaciones financiables deberán estar vinculadas a los sectores establecidos como financiables, que serán los señalados en el anexo I para cada una de las modalidades de préstamo, independientemente de cualquier otra que, además, desempeñe el solicitante

Las características específicas de cada modalidad de préstamo serán las detalladas en el anexo I de la Resolución.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 30 de diciembre de 2022, salvo que se produzca el supuesto de agotamiento del crédito.

IGAPE_PrestamosDirectos_2022

IGAPE_ PrestamosDirectos_Extracto_2022

Xornada: Fondos Next Generation e axudas para autónomos e pemes

A Xunta, en colaboración con AJE Galicia, organiza o vindeiro 2 de maio unha xornada para dar a coñecer as oportunidades nos fondos Next Generation e as axudas para autónomos e pemes.

A xornada terá lugar o vindeiro luns 2 de maio, a partir das 10:30 h, no auditorio 2 do edificio CINC, na Cidade da Cultura, en Santiago, e nela daranse a coñecer tanto as oportunidades para as empresas no marco dos Fondos Next Generation, como as axudas para autónomos e pemes habilitadas pola consellería de Emprego e a vicepresidencia 2ª e consellería de Economía, Empresa e Innovación.

INSCRICIÓNS: DÍA 2 DE MAIO | 10:30 | PRESENCIAL / ON LINE (google.com)

Seminario: Estándar tecnolóxico para a loxística da Eurorrexión

 

SEMINARIO:

ESTÁNDAR TECNOLÓXICO PARA A LOXÍSTICA DA EURORREXIÓN

No marco de Proxecto POCTEP Cologistics, o vindeiro 20 de abril terá lugar o seminario “Estándar Tecnolóxico para a Loxística da Eurrorrexión” no que se presentará tamén a ferramenta dixital de análise das cadeas de valor na Eurorrexión desenvolvida polo Igape dentro deste mesmo proxecto.

O Proxecto CoLogistics ou Proxecto Estrutura de colaboración loxística na Eurorrexión CoLogistics, impulsa a colaboración transfronteiriza no ámbito do transporte e a loxística. O obxectivo xeral é a internacionalización a través do impulso da actividade loxística e a potenciación das súas capacidades organizativas e tecnolóxicas. Os socios do proxecto son a Xunta de Galicia, a través de Igape e a Dirección Xeral de Mobilidade, a Administración do Sistema portuario do Norte de Portugal, a  Confederación de Empresarios de Pontevedra, a Autoridade Portuaria de Vigo, a Asociación Empresarial de Portugal, e a Cámara Municipal de Famaliçao.

Programa e inscrición

Máis información do proxecto

Ademáis, dentro do programa, está a levarse a cabo un estudo de avaliación do desempeño loxístico dos sectores tractores da Eurorrexión que permitirá a Galicia e norte de Portugal compararse internacionalmente con outras rexións ou países. Todas as empresas de loxística ou usuarias da loxística (industriais) que desexen colaborar neste estudo poden facer chegar as súas respostas ao cuestionario pulsando aquí:

CUESTIONARIO

Préstamos IFI Innova 2022

IFI INNOVA es un nuevo programa de préstamos desarrollados por la Axencia Galega de Innovación (Gain) y el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), con el objetivo de intensificar el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas gallegas financiando proyectos innovadores de pymes,  siendo costes financiables los activos tangibles e intangibles e gastos de desarrollo e innovación.

Condiciones de los préstamos IFI Innova

Importe mínimo del préstamo solicitado: 50.000 €
Importe máximo del préstamo solicitado: 500.000€
Presupuesto mínimo subvencionable: 71.500€

Préstamo Máximo:  un 70% del importe total del coste del proyecto financiable

Tipo de interés fijo: Euribor a un año+0,10%
Plazo: entre 2 y 12 años.
Carencia: Período de carencia de hasta 4 años, con la posibilidad de incorporar amortizaciones aceleradas en función de la generación de recursos de la empresa.
Garantías: Sin garantías hasta 200.000 euros; posibilidad de solicitarlas en función del proyecto.

Tipos de proyectos

Tendrán la condición de proyectos financiables los proyectos de I+D+i desarrollados con el objetivo de mejorar la posición competitiva de la empresa.

Los proyectos de I+D+i deberán estar encuadrados en los siguientes TRL 5,6,7 ou 8 (Technology Readiness Levels), referidos al nivel de madurez de una tecnología.

Costes financiables

En el ámbito de estos proyectos se consideran costes financiables los siguientes:

 • Gastos de personal vinculado al desarrollo del proyecto.
 • Costes de bienes de equipo, instalaciones técnicas, equipos para procesos de información o datos, software, instrumental, utillaje, moldes y materiales necesarios para el desarrollo del proyecto.
 • Costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes adquiridas u obtenidas por licencia de fuentes externas a precios de mercado.
 • Contratación a entidades de investigación y/o desarrollo tecnológico.

Plazo de presentación: 30 de septiembre de 2022 o hasta agotar el crédito presupuestario

Bases y Convocatoria

Camiño de Futuro: Eventos de Networking

CAMIÑO DE FUTURO: EVENTOS NETWORKING

A Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, xunto coa Consellería de Medio Rural e a Consellería do Mar, poñen en marcha a iniciativa »Camiño de futuro’‘. Durante os meses de marzo e abril, realizaranse en distintas localidades, encontros para presentar as axudas públicas a disposición das empresas galegas.

Organizamos  14 eventos de networking por todo o territorio galego para presentar os apoios da Xunta de Galicia  para a mellora competitiva e económica das empresas galegas. Os encontros realizaranse en colaboración cos Grupos de Desenvolvemento Rural (GDR) e os Grupos de Acción Local Pesqueira (GALP).  Tamén  haberá mesas redondas, onde se darán a coñecer casos de éxito de pemes innovadoras referentes nas comarcas dos encontros, pertencentes a distintos sectores da economía galega.

Mapa de axudas da Axencia Galega de Innovación 2022

Mapa de axudas do Igape 2022

NOVA CONVOCATORIA DO GALICIA EXPORTA DIXITAL PARA IMPULSAR A INTERNACIONALIZACIÓN DE PEMES E AUTÓNOMOS

NOVA CONVOCATORIA DO GALICIA EXPORTA DIXITAL PARA IMPULSAR A INTERNACIONALIZACIÓN DE PEMES E AUTÓNOMOS

O Diario Oficial de Galicia recolle hoxe a publicación dunha nova convocatoria do programa Galicia Exporta Dixital, que abrirá mañá o prazo de presentación de solicitudes na procura de facilitar e promover a internacionalización do tecido produtivo galego. Para isto, a nova edición conta cun orzamento da Xunta de Galicia de 4,4M€ co obxectivo de apoiar a expansión internacional de empresas, especialmente pemes e autónomos, a través de novas canles de comercialización partindo de ferramentas dixitais innovadoras.

As axudas son de concorrencia non competitiva e cobren ata un máximo do 80% dos gastos e investimentos necesarios para desenvolver e implementar o plan de internacionalización dixital.

Con esta liña preténdese apoiar a transformación dixital do tecido empresarial galego para favorecer o aforro de recursos, a simplificación dos procesos e a apertura de novas canles de comercialización de produtos e servizos que faciliten o acceso a clientes e mercados de todo o mundo.

Máis información:

Convocatoria Galicia Exporta Dixital

informa@igape.es e teléfonos 900 81 51 51 – 981 54 11 47

ESPAZOS COWORKING IGAPE_EOI: ÚLTIMAS PRAZAS DISPOÑIBLES

ESPAZOS COWORKING IGAPE_EOI: ÚLTIMAS PRAZAS DISPOÑIBLES

O programa de espazos de coworking posto en marcha pola Xunta através do Igape e a Escola de Organización Industrial (EOI) e cofinanciado polo Fondo Social Europeo e o Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo, ten aínda disponibles prazas para emprendedores e empresarios nos espazos de: Mancomunidade de Carballiño, Comarca de Valdeorras, no parque tecnolóxico de Galicia (Tecnópole), Mondoñedo, Palas de Rei, O Deza e Vilanova de Arousa

Este programa está destinado a emprendedores e novos empresarios cunha empresa de recente creación, e nel os participantes recibirán formación, mentorización e talleres específicos relacionados coa xestión dunha empresa e as habilidades e coñecementos precisos para elo.

Estes espazos se empregarán varias veces por semana, para as sesións de formación e para as titorías co mentor, tendo así flexibilidade suficiente para adaptarse ás posibilidades dos usuarios. Cada edición do coworking terá unha duración aproximada de entre 5 e 6 meses.

Máis información e inscricións

El 28 de Enero de 2022 finaliza el plazo para solicitar las ayudas del programa Re-acciona del IGAPE

A túa empresa ten unha nova oportunidade para solicitar as axudas económicas de Re-acciona, ofertadas polo IGAPE, Gain e Amtega para que poidas adaptarte ó novo contexto empresarial.

O programa está cofinanciado pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER). A dixitalización, a innovación, a profesionalización ou a estratexia, cal é a túa necesidade?

A convocatoria de Re-acciona pivota sobre:

-Desenvolvemento estratéxico, no que as empresas terán á súa disposición varias asistencias para analizar a súa posición inicial e definir os pasos de mellora que deben de seguir.

-Profesionalización. Neste caso, as pemes descubrirán como optimizar a súa estructura financeira ou a cadea de producción. Por outra parte, as empresas disporán de servizos para acometer relanzamentos comerciais ou para implementar novos modelos de xestión.

-Dixitalización, que permitirá definir unha estratexia dixital, traballar o marketing de contidos ou a ciberseguridade.

-Innovación, que axudará ás pemes a implantar novas metodoloxías de deseño estratéxico; o que se traducirá no desenvolvemento de novos procesos de negocio.

Non quedes fóra e solicita xa a túa axuda! O prazo está aberto ata o 28 de xaneiro de 2022.

Consulta as bases publicadas no Diario Oficial de Galicia.

Máis detalles dos servizos dispoñibles, aquí.

A solicitude debe realizarse a través da oficina virtual do Igape.